ඇමරිකාවේ සිට දින 03කින් ලංකාවට එවූ අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ තොගය කටුනාය සිට කොළඹට ගේන්න දින 12ක් ගතවෙලා

අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ හිඟය හේතුවෙන් රෝගීන් විශාල සංඛ්‍යාවක් බිහිසුණු ජීවිත අවදානමක සිටිද්දී  ඇමෙරිකාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට...
මරණීය දණ්ඩණය නියම කෙරුනු දුමින්ද සිල්වාගේ ජනාධිපති සමාව අත්හිටුවයි

මරණීය දණ්ඩණය නියම කෙරුනු දුමින්ද සිල්වාගේ ජනාධිපති සමාව අත්හිටුවයි

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතාට ලබා දී තිබූ ජනාධිපති සමාව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අත්හිටුවීමට...