බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන ඒකබද්ධ කිරීම සඳහා වන වැඩපිළිවෙල කඩිනමින් අනුගමනය කෙරේ

බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන ඒකබද්ධ කිරීම සඳහා වන වැඩපිළිවෙල කඩිනමින් අනුගමනය කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබමින් පවතින බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන ඒකබද්ධ...

”බියගුලු වැඩවලින් අපේ දේශපාලනය නතර කරන්න බෑ” – ජවිපෙ හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී මහින්ද ජයසිංහ

ජාතික ජන බලවේගයේ ජනප්‍රියභාවය උසුලාගත නොහැකිව පොහොට්ටු ක්‍රියාකාරීන් තම හෙංචයියන් යොදා බිත්තර ප්‍රහාර එල්ල...
එළැඹෙන දීර්ඝ සති අන්තයේ ප්‍රවේසම්වන්න – සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි

එළැඹෙන දීර්ඝ සති අන්තයේ ප්‍රවේසම්වන්න – සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි

එළැඹෙන දීර්ඝ සති අන්තයේ ජනතාව ගැවසෙන ස්ථානවලට යාමේදී ප්‍රවේසම්වන ලෙස නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ...