තරග පාවා දෙන්න ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ද නෑ කියලයි මහින්දානන්ද කිවුවේ. මම මොනවා කියන්නද? මුරලිදරන් කියයි

තරග පාවා දෙන්න ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ද නෑ කියලයි මහින්දානන්ද කිවුවේ. මම මොනවා කියන්නද? මුරලිදරන් කියයි

2011 ලෝක කුසලාන කි‍්‍රකට් තරගාවලියේදී ශ‍්‍රී ලංකාව අවසන් මහා තරගය පාවා දුන් බවට හිටපු...
ලෝක ප්‍රසිද්ධ මාෂල් ආර්ට් ශූරයා තෙවන වරටත් විශ්‍රාම ගැනීම ප්‍රකාශ කරයි

ලෝක ප්‍රසිද්ධ මාෂල් ආර්ට් ශූරයා තෙවන වරටත් විශ්‍රාම ගැනීම ප්‍රකාශ කරයි

ලෝක ප්‍රසිද්ධ UFC මාෂල් ආර්ට් ශූරයෙකු වන සහ ශූරතා කිහිපයක්ම දිනාගත් කොනර් මැක්ග්‍රෙගර් තමන්ගේ විශ්‍රාම...