තම දියණිය ඝාතනය කර කොටස්වලට කපා ශීතකරණයේ දැමූ බ්‍රසීල මවක් අත්අඩංගුවට

තම දියණිය ඝාතනය කර කොටස්වලට කපා ශීතකරණයේ දැමූ බ්‍රසීල මවක් අත්අඩංගුවට

දියණිය ඝාතනය කර ඇගේ සිරුර කොටස්වලට කපා දැමීම සම්බන්ධයෙන් බ්‍රසීල කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ....
ජෝසෆ් ෆ්‍රේසර් නයින්වෙල්ස් රෝහලේ නිර්මාතෘ පවුලේ සාමාජිකයෝ එහි සියවස් සැමරුමට එක්වෙති

ජෝසෆ් ෆ්‍රේසර් නයින්වෙල්ස් රෝහලේ නිර්මාතෘ පවුලේ සාමාජිකයෝ එහි සියවස් සැමරුමට එක්වෙති

ජෝසෆ් ෆ්‍රේසර් නයින්වෙල්ස් රෝහල ආරම්භ වී වසර සියයක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙන් 2023 අගෝස්තු 24...