හිටපු ජනපති ගෝඨාභයගේ නිවස අසලට ගිය අරගලකරුවන් සහ පොලීසිය අතර උණුසුම් තත්ත්වයක්

හිටපු ජනපති ගෝඨාභයගේ නිවස අසලට ගිය අරගලකරුවන් සහ පොලීසිය අතර උණුසුම් තත්ත්වයක්

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පෞද්ගලික නිවස අසල අරගලකරුවන් පිරිසක් අද (31)දින සංකේතාත්මක විරෝධතාවක්...

මහ බැංකු අධිපතිවරයාගෙන් සහ භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

2023.03.30 දින මාර්ගගතව පැවැත්වූ ආයෝජක ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු මහ බැංකු අධිපතිවරයා සහ භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා...