රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිනි ජනිතා බිස්නස් කරයි. උපකුලපති සැමියාත් හවුල්. – වහා ඉවත්කර දමන්නැයි ඉල්ලීමක්

රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිනි ජනිතා බිස්නස් කරයි. උපකුලපති සැමියාත් හවුල්. – වහා ඉවත්කර දමන්නැයි ඉල්ලීමක්

රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිනිය සිය ධූරයේ වගකීම් පැහර හරිමින් පුද්ගල ව්‍යාපාර කටයුතුවල නියැලෙමින් සිටින...
මුස්ලිම් අන්තවාදීන්ගේ සහ දේශපාලකයන්ගේ කනට ගසමින් සෞධිය ඥානසාර හිමිගේ මතවාදය පිළිගනියි.

මුස්ලිම් අන්තවාදීන්ගේ සහ දේශපාලකයන්ගේ කනට ගසමින් සෞධිය ඥානසාර හිමිගේ මතවාදය පිළිගනියි.

බොදු බල සේනා සංවිධානයේ නායක පුජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමි යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින මුස්ලිම්...