කුඩු සලිඳු සහ හරක්කටා රඳවා සිටි CIDයේ කුටි ආශ්‍රීත වැසිකිළියකින් වේදනානාශක පෙති තොගයක් සොයා ගැනේ

කුඩු සලිඳු සහ හරක්කටා රඳවා සිටි CIDයේ කුටි ආශ්‍රීත වැසිකිළියකින් වේදනානාශක පෙති තොගයක් සොයා ගැනේ

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වැසිකිළියක් තුළ තිබී වේදනානාශක ඖෂධ පෙති තොගයක් සොයා ගෙන තිබේ. අවස්ථා...
ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ පුරෝගාමී වැඩමුළුව අතිසාර්ථක ලෙස නිමාව දකී  

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ පුරෝගාමී වැඩමුළුව අතිසාර්ථක ලෙස නිමාව දකී  

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය සිය මෙහෙයුම් කටයුතු  සම්බන්ධයෙන් මෙරට ජනමාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීම සඳහා සංවිධානය කළ...