හම්බන්තොට නගරාධිපති අත්අඩංගුවට

හම්බන්තොට නගරාධිපති අත්අඩංගුවට

බම්බලපිටිය ප්‍රදේශයේදී පෞද්ගලික ආරක්ෂක අංශයක නිලධාරීන් දෙදෙනකුට පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හම්බන්තොට නගරාධිපති එරාජ් ප්‍රනාන්දු...

අපි ගුරුවරු දිහා බලන්නෙත් ත්‍රස්තවාදීන් දිහා බලන විදියටමයි – ඇමැති සරත් වීරසේකර

ගුරු වර්ජනයට අදාළ හේතූන් සාධාරණ හෝ අසාධාරණ වුවත් ඒ වර්ජනය තමන් කිසිසේත් සාධාරණීකරණය නොකරන...