කොමර්ෂල් බැංකුව සහ PAYable වෙතින් ස්මාර්ට් දුරකතනයෙන් කාඩ් ගෙවීම් පිළිගැනීම සඳහා ක‍්‍රමවේදයක්

කොමර්ෂල් බැංකුව සහ PAYable වෙතින් ස්මාර්ට් දුරකතනයෙන් කාඩ් ගෙවීම් පිළිගැනීම සඳහා ක‍්‍රමවේදයක්

වෙළෙඳුන්ට ඉතාමත් පහසුවෙන් සහ අඩු වියදමින් කාඩ් ගෙවීම් ගනුදෙනු පිළිගැනීම සඳහා පහසුකම් සලසමින් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්...

අධ්‍යාපනික සහ සංස්කෘතික හුවමාරුව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ඉරානයේ දී

ඉරානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ සහය සහිතව, අධ්‍යාපනික...
INSEE සිමෙන්ති, අභියෝගාත්මක කාලවලදී පවා ප්‍රජා සංවර්ධනය වෙනුවෙන් සිය අඛණ්ඩසහාය ලබා දෙයි

INSEE සිමෙන්ති, අභියෝගාත්මක කාලවලදී පවා ප්‍රජා සංවර්ධනය වෙනුවෙන් සිය අඛණ්ඩසහාය ලබා දෙයි

2022 වසරේ පළමු භාගය ඉලක්ක කරගත් බහු සමාජ සත්කාරක ව්‍යාපෘති සාර්ථකව නිම කරයි. ශ්‍රී...
රුධිර පරිත්‍යාග සඳහා ලේ බැංකුව ජනතාවගෙන් කළ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දක්වමින් CDB ආයතනය වෙතින් ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනක්

රුධිර පරිත්‍යාග සඳහා ලේ බැංකුව ජනතාවගෙන් කළ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දක්වමින් CDB ආයතනය වෙතින් ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනක්

සිටිසන්ස් ඩිවලොප්මන්ට් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (CDB) සමාගම සංවිධානය කළ ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා සාර්ථක...