අමුද්‍රව්‍ය ලෙස තවදුරටත් රබර් ආනයනය කිරීම වැළැක්වීමට සුදුසු පියවර ගන්නැයි ජනාධිපතිට වාර්තාවක් – මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය

ප්‍රමාණය ඉක්මවා අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස රබර් ආනයනය පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පත් කළ කමිටුව මගින්...

කොමර්ෂල් බැංකුව ‘Send Money’ මුදල් හුවමාරු පහසුකම හඳුන්වා දෙමින් Q+ ගෙවීමේ ඇප් පහසුකම වැඩි දියුණු කරයි

කොමර්ෂල් බැංකුවේ තවත් අති නවීන සේවාවක් වන ඉහළම තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් Q+ ගෙවීමේ ඇප් පහසුකම...
මස්කෙළිය තේ අපනයනකරුවෝ, තේ තැරැව්කාර සමාගමක 11.84% ක කොටස් අයිතිය තහවුරු කර ගනිති

මස්කෙළිය තේ අපනයනකරුවෝ, තේ තැරැව්කාර සමාගමක 11.84% ක කොටස් අයිතිය තහවුරු කර ගනිති

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම තේ තැරැව්කාර සමාගමක් වන ඒෂියා සියැක කොමඩිටීස් හි කොටස් ප්‍රාග්ධනයෙන් 11.84%...