කොමර්ෂල් බැංකුව ‘කෘෂි රන් ණය’ මගින් මෙරට අඩුම රන් ණය උකස් පොලිය පිරිනමයි

කෘෂි කාර්මික සහ ඒ ආශ‍්‍රිත කටයුතුවල යෙදෙන පුද්ගලයින්ට තවදුරටත් සහන සැලසීම වෙනුවෙන් කොමර්ෂල් බැංකුව...

රු. බිලියනයට වැඩි මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති 284 ක් ක්‍රියාත්මකයි. මුළු පිරිවැය රු. බිලියන 692.5ක්

මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්හි 2021 පළමු කාර්තුව අවසන් වන විට ප්‍රගතිය ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රුපියල්...

ශ්‍රී ලංකා නිෂ්පාදන ඕමානයේ ස්පාර් අලෙවි සැලෙහි ඉහළ අලෙවියක් වාර්තා කරයි

ඕමානයේ ස්පාර් සුපිරි වෙළඳසැල් දාමයට ශ්‍රී ලංකා ආහාර නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීම ආරම්භ කීරිමෙන් පසු...

The Grand, Ward Place වෙතින්  සුවපත් දිවියකට ඇරයුමක් – ‘The Grand Wellness Circle’

ශ‍්‍රී ලංකාවේ දේපළ වෙළෙඳ ක්ෂේත‍්‍රයේ ප‍්‍රමුඛයා වන ප‍්‍රයිම් සමූහයේ අති සුඛෝපභෝගී සහධිපත්‍ය නිවාස ව්‍යාපෘතිය...

යුනියන් ඇෂුවරන්ස් සහ සිනමන් හොටෙල්ස් ඇන්ඩ් රිසෝර්ට්ස් එක්වී ගංවතුරෙන් විපතට පත් 3,000 කට වැඩි පිරිසකට පිසූ ආහාර පරිත්‍යාග කරයි

යුනියන් ඇෂුවරන්ස් සහ සිනමන් හොටෙල්ස් ඇන්ඩ් රිසෝර්ට්ස් එක්වී, ගංවතුරෙන් විපතට පත් 3,000 කට වැඩි...