අධ්‍යාපනය, ඉඩම්, නිවාස හා ව්‍යාපාර අයිතිය ලබාදෙමින් ජනතාව ආර්ථිකයේ කොටස්කරුවන් බවට පත් කරනවා – ජනපති

කජීමාවත්තේ  ගිනිබත් වූ නිවාස වෙනුවට රන්දිය උයනෙන් නිවාස 294ක්. චීන ආධාර මත ඉදිකරන නිවාස...
Sun Siyam Pasikudah, සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් විශේෂ වට්ටම් සහ දීමනා රැසක් පිරිනමයි

Sun Siyam Pasikudah, සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් විශේෂ වට්ටම් සහ දීමනා රැසක් පිරිනමයි

එළඹෙන සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් අමතක නොවන සුන්දර අත්දැකීමක් විඳගැනීමට කැමැති සියලු දෙනා...
නව සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් BYD සමාගම මිලියන 7ත් වෙනි නව බලශක්ති මෝටර් රථය නිෂ්පාදනය කරයි

නව සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් BYD සමාගම මිලියන 7ත් වෙනි නව බලශක්ති මෝටර් රථය නිෂ්පාදනය කරයි

ලොව ප‍්‍රමුඛතම නව බලශක්ති වාහන සහ බැටරි නිෂ්පාදකයා වන ඊශෘල චීනයේ පිහිටි සිය Jinan...
“ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත බලශක්ති ව්‍යාපෘති සහ එමඟින් මෙරටට සිදුකරන බලපෑම” පිළිබඳ Sri Lanka Blue Green Alliance විසින් අවධාරණය කරයි

“ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත බලශක්ති ව්‍යාපෘති සහ එමඟින් මෙරටට සිදුකරන බලපෑම” පිළිබඳ Sri Lanka Blue Green Alliance විසින් අවධාරණය කරයි

රටේ මුදල් මෙරට තුළම ඉතිරි කරමින් නව විදෙස් ආයෝජන අවස්ථා සඳහා මඟ විවර කරයි...