ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ මොබිටෙල් බලවේග එක්වෙයි – ජාතික සබඳතා ක්ෂේත්‍රයේ ඉතිහාසය අලුතින් ලියැවෙයි

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ මොබිටෙල් බලවේග එක්වෙයි – ජාතික සබඳතා ක්ෂේත්‍රයේ ඉතිහාසය අලුතින් ලියැවෙයි

ජාතික තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT) විසඳුම් සම්පාදක ලෙස අසමසම බලවේගයක් ගොඩනගමින් ශ්‍රී ලංකා...

2020 කොටස් වෙළෙඳපොළට ඓතිහාසික වසරක් – සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ 10.5%ක වර්ධනයක්

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සංධිස්ථාන රැසක් සනිටුහන් කිරීමට 2020 වසරේ දී අවස්ථාව ලැබී...
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිය 70 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් සංසරණය සඳහා නොවන සමරු කාසියක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිය 70 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් සංසරණය සඳහා නොවන සමරු කාසියක් නිකුත් කරයි

1950 අගෝස්තු මාසයේ දී සිය මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කළ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ශ්‍රී...