ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවල අපනයනකරුවන්ගේ අඛණ්ඩ ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් පියවර

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පනවා ඇති නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය යටතේ, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරනු...

සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම වේගවත් කිරීම සඳහා පද්ධතීන් සහ ක්‍රියාවලීන් සරල කිරීමට පියවර

සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම වේගවත් කිරීම සඳහා පවතින ඇතැම් බාධක වශයෙන් පහත සඳහන් කරුණු...
අද දිනයේ දී ගනුදෙනු  41,688ක්. වසර 9ක් තුළ තනි දිනයක වැඩිම කොටස් ගනුදෙනු සංඛ්‍යාව. දෛනික පිරිවැටුම රු. බිලියන 5 ඉක්මවයි

අද දිනයේ දී ගනුදෙනු  41,688ක්. වසර 9ක් තුළ තනි දිනයක වැඩිම කොටස් ගනුදෙනු සංඛ්‍යාව. දෛනික පිරිවැටුම රු. බිලියන 5 ඉක්මවයි

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ මිල දර්ශකවල පහළ යාමක් අද (13) දින වාර්තා විය. මෙහිදී පෙර...

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් භාණ්ඩ මෙහෙයුම් සේවකයෙකුට කොවිඩ්-19 ආසාදනය වෙයි

කටුනායක බණ්ඩාරණායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ ශ්‍රීලංකන් ගුවන් භාණ්ඩ මෙහෙයුම් අංශයේ සේවකයෙකු COVID-19 ආසාදනය වී ඇති...