විස්සට බදුර්දීන්ලාගේ සහාය ගන්න බදුර්දීන්ගේ මල්ලි CIDයෙන්ම නිදහස් කර ගෙදරයවයි…

පාස්කු 21 ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් චෝදානා රැසක් එල්ලකරමින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඉකුත් අප්‍රේල් මස...
ජනතාව ජනාධිපතිවරයාට ලබා දී ඇත්තේ විධායක බලය මිස ව්‍යවස්ථාදායක බලය නෙමෙයි – අකිල විරාජ්

ජනතාව ජනාධිපතිවරයාට ලබා දී ඇත්තේ විධායක බලය මිස ව්‍යවස්ථාදායක බලය නෙමෙයි – අකිල විරාජ්

ජනතාව විසින් ජනාධිපතිවරයාට ලබා දී ඇත්තේ විධායක බලය මිස ව්‍යවස්ථාදායක බලය නොවන බව එක්සත්...

වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමයේ මහා සභාවේ දී නව වැටුප් ව්‍යුහයක අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව නව රජයේ අවධානයට

සියලූම වැවිලි අංශ නියෝජනය කරන වතු කම්කරුවන්ගේ වඩාත් වැදගත්ම ගැටළුව වන වැටුප් සංශෝධනය පිළිබඳව...