ජීවිත රක්ෂණ නියෝජිතයින්ගේ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් කම්කරු ඇමති කැඳවූ සාකච්ඡාව රක්ෂණ හාම්පුතුන් මගහරී

ජීවිත රක්ෂණ නියෝජිතයින් ලෙස වෘත්තියේ නියැලෙන්නන් හට මූලික වැටුපක් නොගෙවා ඔවුන් ස්වාධීන ගිවිසුම්කරුවන් ලෙස...

DFCC බැංකුව වෙත ඇමරිකාවේ DFC මගින් මෙරට කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර නැංවීමට ඩොලර් මිලියන 150 ක ණය ආධාර

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම වාණිජ බැංකුවක් වන DFCC බැංකුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ International Development Finance...

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය සංශෝධනය කිරීමේ තීරණයක්

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ක්‍රියාත්මක සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ගණනය කිරීමේදී මෙතෙක් පැවති පූර්ණ...

hSenid Business Solutions කොටස් නිකුතුව වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ආයෝජක සමුළුවට සියල්ල සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණ මෘදුකාංග සම්බන්ධ වෙළඳපොළ ප්‍රමුඛයා වන hSenid Business Solutions සමාගමේ...
චීනයේ දැවැන්ත නිෂ්පාදන සමාගම් දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්තශාලා ඇරඹීමට සැරසෙයි

චීනයේ දැවැන්ත නිෂ්පාදන සමාගම් දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්තශාලා ඇරඹීමට සැරසෙයි

හයිසන්ස් (Hisense) සහ හයර් (Haier) ජෛව වෛද්‍ය උපකරණ නිෂ්පාදන සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත ශාලා ස්ථාපනය කිරීමට...