ශ්‍රී ලාංකේය සන්නාම ජාත්‍යන්තරයට ගෙන යාමේ ජනාධිපතිවරයාගේ අභිලාෂයට දේශීය ව්‍යවසායකයින්ගෙන් ප්‍රතිචාර

මෙරට ශ්‍රී ලාංකේය සන්නාමයන් ජාත්‍යන්තරය ජයගැනීම පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා අවධානයෙන් සිටින බවත්, ගෝලීය තරඟකරුවන් හට...
බ්‍රැන්ඩික්ස් සමූහය සිය දැවැන්ත ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන් මාලාව නැවත අරඹයි

බ්‍රැන්ඩික්ස් සමූහය සිය දැවැන්ත ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන් මාලාව නැවත අරඹයි

බ්‍රැන්ඩික්ස් සමූහ ව්‍යාපාරය යළිත් සිය සුපුරුදු ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන් මාලාව සංවිධානය කර තිබේ. බ්‍රැන්ඩික්ස්...

අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ මිල දී ගන්න ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 100ක්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ සහ වෛද්‍ය සැපයුම් මිල දී ගැනීම් මූල්‍යනය කිරීම රට මුහුණ...