ඇඟළුම් කර්මාන්තයට සිදුව ඇති හදිසි හා අමිහිරි තත්වයෙන් මිදීමට, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර පද්ධතිය ගැන නැවත සිතන්න

කඩිසරකම, අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව සහ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඇඟළුම් කර්මාන්තයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ...
හේමාස් සමාගම ‘Say Yes to Life’ සමගින් දියවැඩියාව පරාජය කිරීමේ අභියෝගය භාර ගනියි

හේමාස් සමාගම ‘Say Yes to Life’ සමගින් දියවැඩියාව පරාජය කිරීමේ අභියෝගය භාර ගනියි

තම ව්‍යාපාර ආරම්භයේ පටන්  ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට සෞඛ්‍යසම්පන්න දිවියකට මග පෙන්වන හේමාස් හෝල්ඩින්ස් පී.එල්.සී. සමාගම,...

ප්‍රයෝජනයට නොගත් දුම්රියේ ඉඩම්වලට දෙස් විදෙස් සෘජු ආයෝජන

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අයත්, එහෙත් ඵලදායී ලෙස ප්‍රයෝජනයට නොගන්නා ඉඩම් මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම...