ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල මත සිසුන් පාසල්වලට ගැනීම මසකින් කල් යයි

පසුගිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම තවත් මාසයකින් කල් දැමීමට තීරණය කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

Source From colombotoday
Author: Lt editor
#SriLanka #News #lka