කැසිනෝ ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ආණ්ඩුවට මිලියන 2,670ක පොල්ලක්

කැසිනෝ ව්‍යාපාරයේ හිඟ බදු වශයෙන් රුපියල් මිලියන 2,670ක් (කෝටි 267ක්) දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අය කර ගැනීමට නියමිතව ඇති බව රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේදී හෙළිවී ඇත.

කොළඹ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මේ වන විට අදාළ මුදල අය කර ගැනීම සඳහා නඩු පවරා ඇති බව රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී අනාවරණය වී තිබේ.

ගෙවීම් පැහැරහරින ලද බදු පියවීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) පනත් 12 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව ඉකුත් දෙසැම්බර් 31 වන දිනට ලබාදී ඇති හිඟ බදු විස්තරය අනුව, රුපියල් කෝටි 14,450කට අධික මුදලක් අය කර ගත හැකි හිඟ බදු මුදල් වශයෙන් දක්වා ඇති බව රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේදී හෙළි වී ඇති අතර එසේ අය කර ගත හැකි මුදල රුපියල් 144,537,364,916ක් බව අනාවරණය වී තිබේ.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka