අලි සබ්රි 20 සභාගත කරයි, පාර්ලිමේන්තුව ගාලගෝටියක් වෙයි

විසිවන ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර කර ඇත.

අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා විසින් මෙම කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඊට එරෙහිව විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් දැඩි විරෝධතාවයක් දැක්වූහ.

ඒ මැද පනත පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කිරීම සිදුවිය.

The post අලි සබ්රි 20 සභාගත කරයි, පාර්ලිමේන්තුව ගාලගෝටියක් වෙයි appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: Lt editor
#SriLanka #News #lka