ප්‍රසංගයේ වෙඩිතැබිමේ සිදුවීමේ වගකීම අයි.එස්. සංවිධානය බාරගනී

ප්‍රසංගයේ වෙඩිතැබිමේ සිදුවීමේ වගකීම අයි.එස්. සංවිධානය බාරගනී

මේ වනවිට රුසියාවේ මොස්කව්හි අගනුවර ආසන්නයේ පිහිටි රඟහලකට එල්ලවූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පුද්ගලයින් 60දෙනෙකු මිය...