වාරියපොල බන්ධනාගාරයට ගංජා යැවීමට තැත්කල කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

වාරියපොල බන්ධනාගාරයට ගංජා යැවීමට තැත්කල කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

මත්ද්‍රව්‍ය චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතව සිටින තම සැමියාට කෑම පාර්සලය තුළ බහා කෘතිමව...
එක රටක් එක නීතියක් ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය උතුරට යයි. දමිළ ජනතාව ඥානසාර හිමි පිළිගනී

එක රටක් එක නීතියක් ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය උතුරට යයි. දමිළ ජනතාව ඥානසාර හිමි පිළිගනී

එක රටක් එක නීතියක් සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය විසින් මහජන අදහස් ලබා ගැනීම...