ආයෝජකයින් 09 දෙනෙකුට කර්මාන්ත පිහිටුවීම සඳහා ප්‍රාදේශීය කර්මාන්තපුරවලින් ඉඩම්

ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කර ගනිමින් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විසින් ‘ප්‍රාදේශීය කර්මාන්තපුර සංවර්ධන වැඩසටහන’...

තෙල් ප්‍රවාහන නෞකාවේ ගින්නෙන් කිසිදු බලපෑමක් නැහැ – ලංකා IOC සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ මනෝජ් ගුප්තා

අද (03) පෙරවරුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළට නාවික සැතපුම් 38ක් පමණ ඈතින් ගිනි ගැනීමකට...