ස්වේච්ඡාවෙන් හෙලිදරව් කිරීම මත බද්දක්

හෙලිදරව් නොකරන ලද ආදායම් සහ වත්කම් හෙලිදරව් කිරීමට හා ආයෝජනය කිරීමට ව්‍යවසායකයන් දිරි ගැන්වීම සඳහා එවැනි ආයෝජකයින් බද්දක්, දඩ මුදලක් හෝ පොලියක් ගෙවීමේ වගකීමෙන් සහ විමර්ශනයකට හෝ නඩු පැවරීමකට යටත් වීමෙන් නිදහස් කොට 1%ක “ස්වේච්ඡාවෙන් හෙලිදරව් කිරීම මත බද්දක්” පමණක් ගෙවීම සඳහා නීතිමය විධිවිධාන පැනවීමට අදාළව 2021 අයවැය මඟින් යෝජනා කරනු ලැබ ඇත.
ඒ සඳහා අවශ්‍ය විධිවිධාන සැලසීම පිණිස 2021 මුදල් පනත කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා 2021 පෙබරවාරි මස 22 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී ති‍බේ.
ඒ අනුව, සකස් කර ඇති පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත්, ඉන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් මුදල් අමාත්‍ය වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

The post ස්වේච්ඡාවෙන් හෙලිදරව් කිරීම මත බද්දක් appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka