ආණ්ඩුවේ ණය මැයි මාසයේ දී අඩුවෙයි. විදෙස් ණය රු. බිලියන 292 කින් පහළට

මධ්‍යම රජයේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය පසුගිය 2020 මැයි මාසය තුළ දී රු. බිලියන 14,024.7 සිට රු. බිලියන 13,895.9 දක්වා රු. බිලියන 128.8 කින් අඩු වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම වාර්තාවක සඳහන් වේ.

මෙහිදී රජයේ මුළු දේශීය ණය ප්‍රමාණය රු. බිලියන 7,217.7 සිට රු. බිලියන 7,381.4 ක් දක්වා රු. බිලියන 163.7 කින් ඉහළ ගොස් තිබේ. නමුත් මැයි මාසය තුළ දී විදෙස් ණය ප්‍රමාණය රු. බිලිියන 6,807.1 සිට රු. බිලියන 6,514.5 ක් දක්වා රු. බිලියන 292.6 කින් පහළ යාම කැපී පෙනෙන කාරණයකි.

කෙසේ වෙතත් 2020 මුල් මාස 05 තුළ දී මධ්‍යම රජයේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය රු. බිලියන 864.4 කින් වැඩි වී තිබේ.

The post ආණ්ඩුවේ ණය මැයි මාසයේ දී අඩුවෙයි. විදෙස් ණය රු. බිලියන 292 කින් පහළට appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka