ඊ.පී.එෆ්. රැකගන්න සමෘද්ධි නිලධාරීන් පාරට බහී…

ඊ.පී.එෆ්. රැකගන්න සමෘද්ධි නිලධාරීන් පාරට බහී…

සමෘද්ධි සේවක ඊ.පී.එෆ්. රැකගැනීමේ මෙහෙයුම් කමිටුව එහි සේවකයන්ගේ ඊ.පී.එෆ්. රැකගැනීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කීපයක් මුල්කරගනිමින්...
ජවිපෙ උපුල් කුමාරප්පෙරුම සහරාන් වෙනුවෙන් පෙනීසිටියා – අන්තර්ජාල මාධ්‍ය කැළඹෙයි

ජවිපෙ උපුල් කුමාරප්පෙරුම සහරාන් වෙනුවෙන් පෙනීසිටියා – අන්තර්ජාල මාධ්‍ය කැළඹෙයි

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ක්‍රියාකාරී නීතිඥ උපුල් කුමාරප්පෙරුම පාස්කු දින ඉස්ලාම් අන්තවාදී ප්‍රහාරයේ නායකයා ලෙස...