Alone

ihsanjm posted a photo:

Alone

தள்ளிச் சென்றாலும் தவிர்க்க முடியாது என்னை – நீ
விலகிச் சென்றாலும் விடுவதாயில்லை உன்னை!
இப்படிக்கு – காற்று

Source From Flicker
Author:
#SriLanka #Photo #lka