“ නිවැරදි නොවන දත්ත හා පුරෝකථන මත ඉහලදැමු විදුලි බිල මාස තුනක් තුළ අඩු කරන්න” – ආර්ථික අර්බුදයේ බලපෑම සමනය කිරීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභාව නියෝග කරයි

මෙම වසරේ (2024) ජනවාරි සිට මාස 3ක් ඇතුළත විදුලි ගාස්තු පහත හෙළන්නැයි විදුලි බල මණ්ඩලයට දැනුම් දෙන ලෙස ආර්ථික අර්බුදයේ බලපෑම සමනය කිරීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභාව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට නියෝග කර ඇත.

මෙම වසරේ ඉතිරි කාලයේ විදුලිය සම්බන්ධ මිලකරණය සඳහා විනිවිදභාවයෙන් යුතු පරිපූර්ණ සමාලෝචනයක් සතියක් තුළ ආරම්භ කරන ලෙස ද එම කාරක සභාව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට නියෝග කර තිබේ.

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් සහ කොමිසමේ සියලු ම සාමාජිකයන්ට ලිඛිතව මෙම නියෝගය සිදුකර තිබේ.

පසුගිය වසරේ (2023) ඔක්තෝබර් මාසයේදී විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ලබාදුන් අනුමැතිය නිවැරදි නොවන බව ද ආර්ථික අර්බුදයේ බලපෑම සමනය කිරීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභාව නිර්දේශ කර ඇත. මහජන උපයේගිතා කොමිෂන් සභාව වෙත ලිපියක් මගින් මේ බව කාරක සභාව දැනුම් දී ඇත. විදුලි බිල ඉහළ නැංවීම හේතුවෙන් විදුලිබල මණ්ඩලය ලබා ඇති අතිප්‍රමාණික ලාභය නිසා මෙම වසරේ (2024) ජනවාරි සිට මාස තුනක කාලයක් තුළ විදුලි ගාස්තු පහළ හෙළන ලෙස විදුලි බල මණ්ඩලයට නියෝග කරන ලෙසද මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට දැනුම් දී තිබේ.

ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභාවේදී වාචිකව දැක්වූ අදහස් හා ආංශික කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කළ සියලු වාර්තා හා දත්ත විශ්ලේෂණය කළ විට ජල විදුලි උත්පාදනයේ වැරැදි ඇස්තමේන්තුව, ගල් අඟුරු හා තාප ජනනයේ නිවැරදි නොවන ගණනය කිරීම්, විදුලි ඉල්ලුමේ දෝෂ සහිත පුරෝකථන, ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණයේ පැවැති අකාර්යක්‍ෂමතා, මූලික ආර්ථික මූලධර්ම නොසලකා කටයුතු කිරීම යන සාධක නිසා පසුගිය (2023) වසරේ විදුලිබිල වැඩි කිරීම නිවැරදි නොවන බව ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභාවේදී තොරතුරු හෙළිවී තිබේ.

ආර්ථික අර්බුදයේ බලපෑම සමනය කිරීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභාව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිර්දේශද ඉදිරිපත් කර තිබේ. අන්ත දරිද්‍රතාවයෙන් පසුවන පවුල් ඒකක සඳහා විශේෂ සාධාරණත්ව ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීම, ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට කර්මාන්ත පද්ධතිය ආරක්‍ෂා වන මිලකරණ ප්‍රතිපත්තියක් අදාළ අංශ හා අමාත්‍යාංශ සමඟ එක්ව කඩිනමින් හඳුන්වා දීම වැනි නිර්දේශ එම ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභාව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට නිර්දේශ කර ඇත.

The post “ නිවැරදි නොවන දත්ත හා පුරෝකථන මත ඉහලදැමු විදුලි බිල මාස තුනක් තුළ අඩු කරන්න” – ආර්ථික අර්බුදයේ බලපෑම සමනය කිරීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභාව නියෝග කරයි appeared first on ColomboXnews.

Source From Colomboxnews
Author: Kamal Dhammika
#SriLanka #News #lka