සෞඛ්‍ය වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග පිලිබද තීරණයක් අද රාත්‍රියේ

අද (02) වෛද්‍යවරුන්ට ලබාදුන් ඩැට් දීමනාව හා සමාන දීමනාවක් තමන්ට ද ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවල නිරත වුණි.

ඒ අනුව ඉදිරි වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳව අද රාත්‍රී 07ට අවසන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිත බව සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති පැවසීය.

පසුව බලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවක් පැවැති අතර එය ප්‍රතිපත්තිමය එකඟතාවයකින් අවසන් වූ බව වාර්තා විය.

The post සෞඛ්‍ය වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග පිලිබද තීරණයක් අද රාත්‍රියේ appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: Admin
#SriLanka #News #lka