සැප්තැම්බර් 08 සිට පාසල් යළි සුපුරුදු වේලාවන්ට

සියලුම රජයේ පාසල්වල 6 වන ශ්‍රේණියේ සිට 13 වන ශ්‍රේණිය සැප්තැම්බර් 02 වෙනිදා සිට පෙ.ව .7.30 සිට ප.ව 1.30 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

පළමු ශ්‍රේණියේ සිට 5 වන ශ්‍රේණිය දක්වා වූ සියලුම පංති ලබන සැප්තැම්බර් මස 08 වෙනිදා සිට සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරිමට තීරණය කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර සිටියි.

The post සැප්තැම්බර් 08 සිට පාසල් යළි සුපුරුදු වේලාවන්ට appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: Lt editor
#SriLanka #News #lka