මැනිං වෙළෙඳපොළේ කාර්ය මණ්ඩලයට පොලීසියෙන් දැනුම්දීමක්

මැනිං වෙළෙඳපොළට අනුයුක්ත කාර්ය මණ්ඩලින් පොලීසිය ඉල්ලීමක් සිදු කර තිබේ.

පොලීසිය ඉල්ලා සිටින්‌නේ, අදාළ කාර්ය මණ්ඩල මෙතෙක් PCR පරීක්ෂණ සිදු කර නොමැති නම්, පහත දුරකථන අංකවලට නම, ලිපිනය, දුරකතන අංකය කෙටි පණිඩුයක් (SMS) මගින් යොමු කරන ලෙසයි.

071 – 8591555
071 – 8591551
071 – 8591554

The post මැනිං වෙළෙඳපොළේ කාර්ය මණ්ඩලයට පොලීසියෙන් දැනුම්දීමක් appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: Lt editor
#SriLanka #News #lka