පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සතිය වඩන්න අලුත් වැඩක්

පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සතිමත් බව වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ගේ සංකල්පයක් මත ප්‍රජා පොලිස් කොට්ඨාසයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙයි.

මෙමඟින් පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සතිමත්භාවය ඉහළ නැංවීම හරහා රාජකාරි කටයුතු නිසි අයුරින් පවත්වගෙන යාම අපේක්ෂා කරයි.

ඒ අනුව, සතිමත්භාවය වර්ධනය කිරීමේ සමාරම්භක වැඩසටහන කළුතර පොලිස් විද්‍යාලයේ දී ආරම්භ විය.

The post පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සතිය වඩන්න අලුත් වැඩක් appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: Admin
#SriLanka #News #lka