පාස්කු වාර්තාවේ සංවේදී තොරතුරු සහිත ඉතිරි වෙළුම් 22ත් නීතිපතිට

පාස්කු කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට බලපාන සංවේදී තොරතුරු ඇතුළත්  වෙළුම් 22  ජනාධිපති නීති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  නීතිඥ හරිගුප්ත රෝහණධීර මහතා විසින් නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා අද බාරදෙනු ලැබීය.

මේ අනුව පාස්කු කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ සියලුම වෙළුම් නීතිපතිවරයාට මේ වනවිට බාදී අවසන් යැයි ජනාධිපති නීති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නීතිඥ හරිගුප්ත රෝහණධීර මහතා පවසයි.

කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ කොටස් රැසක් නීතිපතිවරයාට  මෙයට පෙර බාරදී තිබුණත් ජාතික ආරක්ෂාවට බලපාන සංවේදී කරුණු අඩංගු වෙළුම් 22 පමණක් බාරදී තිබුණේ නැත.

එම පිටපත් 22 ද නීතිපතිවරයාට දෙන්නැයි ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇත.

Source From colombotoday
Author: colombotoday.com
#SriLanka #News #lka