පාස්කු කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාව – අද පාර්ලිමේන්තුවේ කල් තැබීමේ විවාදයක්

අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කළ, ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන්, පාර්ලිමේන්තුවේ කල් තැබීමේ විවාදයක් අද(10)දින පැවැත්වේ.

මේ අතර, පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ 09 වැනි සැසි වාරයේ පළමු වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

කෝප් කාරක සභාව විසින් විමර්ශනය කරන ලද විගණකාධිපති විශේෂ වාර්තා 06 ක් ඊට ඇතුළත් වේ.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka