නීතිඥ සංගමයේ නිලවරණයෙන් ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස්ට ජය

නීතිඥ සංගමයේ නිලවරණයෙන් ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් වැඩි ඡන්ද 2386 කින් ජය ගනියි.

අද (24) පැවැත්වුණු නීතිඥ සංගමයේ නිලවරණයෙන් ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මහතා වැඩි ඡන්ද 2386 කින් ලබාජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිධුරයට තරඟ කෙරූ ප්‍රතිවාදී අපේක්ෂකයා වන ජනාධිපති නීතිඥ කුවේරා ඩී සොයිසා මහතා ඡන්ද 2707 ක් ලබා ගනිද්දී ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මහතා ඡන්ද 5093 ක් ලබාගෙන ඇත.

Source From colombotoday
Author: colombotoday.com
#SriLanka #News #lka