නව අධිකරණ ශාලා 100ක් ඉදි කිරීමට සැලසුම්

ඉදිරි වසර 03 තුළදී නව අධිකරණ ශාලා 100 ක් රට තුළ ඉදි කිරීමටද සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ යටතේ බහු මහල් අධිකරණ ගොඩනැගිලි වැඩි දියුණු කිරීමටද සැලසුම් කර ඇත.

යුක්තිය පසිඳලීම සඳහා රට තුළ ක්‍රියාත්මක වන අධිකරණයන්හි මේ වන විට විශාල නඩු සංඛ්‍යාවක් ගොඩ ගැසී ඇති අතර ඒ සඳහා පිළියමක් ලෙස අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ දැමීමටද කටයුතු කරමින් පවතින බවයි අද අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී සඳහන් කළේ.

ඊට සමගාමිව අධිකරණයන්හි අනෙකුත් පහසුකම් සපුරාලිය යුතු බැවින් ඉදිරි වසර 03 තුළදී නව අධිකරණ ශාලා 100 ක් ඉදි කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

Source From colombotoday
Author: Lt editor
#SriLanka #News #lka