‘ද්විත්ව පුරවැසිභාවය’ 17 වන වගන්තිය බහුතර ඡන්දයෙන් සම්මතයි

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඇති ද්විත්ව පුරවැසි බාධක ඉවත් කිරීම සම්බන්ධ වගන්තිය වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

විපක්ෂය විසින් ඒ සඳහා ඡන්ද විමසීමක් ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවේ කතානායකවරයා විසින් ඡන්දයක් කැඳවීය.

ඊට පක්ෂව ඡන්ද 157ක් හා විපක්ෂව ඡන්ද 64ක් ලැබින.

The post ‘ද්විත්ව පුරවැසිභාවය’ 17 වන වගන්තිය බහුතර ඡන්දයෙන් සම්මතයි appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: Lt editor
#SriLanka #News #lka