ඥානසාර හිමිගේ සාක්ෂි පටිගත කල උලමාට විරුද්ධව අභියාචනාධිකරණයේ නඩු පැවරිමට පියවර

ඥානසාර හිමි හරස් ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ලබාදෙමින් සිටින අවස්ථාව රහසින් පටිගත කරමින් සිටි සමස්ත ලංකා ජමයතුල් උලමා සංවිධානයේ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කරන මුෂ්ශිඩ් මර්සා මුලාෂර් නැමති පුද්ගලයාට විරුද්ධව අභියාචනාධිකරණයේ නඩු පැවරීමට පියවර ගන්නා බව පාස්ස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව සොයා බලන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ සභාපති විනිසුරුවරයා අද දන්වා සිටියා.

The post ඥානසාර හිමිගේ සාක්ෂි පටිගත කල උලමාට විරුද්ධව අභියාචනාධිකරණයේ නඩු පැවරිමට පියවර appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka