කොටස් වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු තාවකාලිකව නතර කෙරේ

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු කටයුතු තාවකාලිකව නතර කර තිබේ.

ඒ , කොටස් තැරව්කරුවන්ගේ පද්ධති දෝෂයක් හේතුවෙන් ය.

Source From colombotoday
Author: Lt editor
#SriLanka #News #lka