කුරානයේ ත්‍රස්තවාදය ප්‍රවර්ධනය කරන වැකි 26 ක් මකා දමන ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක්.

කුරානයේ පද 26 ක් ත්‍රස්තවාදය ප්‍රවර්ධනය කරන බැවින් ඒවා මකා දැමිය යුතු බව සඳහන් කරමින් ඉන්දියාවේ උත්තර් ප්‍රදේශ් ෂියා වක්ෆ් මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති වසීම් රිස්වි එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් ගොනු කර තිබේ. මද්‍රසා ත්‍රස්තවාදය සඳහා පුහුණුව ලබා දෙන බවත්, එය නැවත්වීමට කටයුතු නොකරන්නේනම් ඉන්දියාවේ ත්‍රස්ත ක්‍රියා විශාල වශයෙන් ඉහළ යනු ඇති බවත් ඔහු පවසයි.

පෙත්සමේ සඳහන් වන්නේ,

“ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයට එදිරිව (විශේෂයෙන් රිට් පෙත්සමේ විස්තර කර ඇති පරිදි) ඉස්ලාම් ආගම එහි මූලික මූලධර්මයන්ගෙන් වේගයෙන් ඉවත් වෙමින් පවතින අතර වර්තමානයේ ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම්, සටන්කාමීත්වය, මූලධර්මවාදය, අන්තවාදය සහ ත්‍රස්තවාදය හඳුනාගෙන ඇත.”

පෙත්සමෙහි පහත සඳහන් පද දක්වා ඇත:

9 වන පදය සූරා 5; 9 වන පදය සූරා 28; 4 වන පදය සූරා 101; 9 වන පදය සූරා 123; 4 වන පදය සූරා 56; 9 වන පදය සූරා 23; 9 වන පදය සූරා 37; 5 වන පදය සූරා 57; 33 වන පදය සූරා 61; 21 වන පදය සූරා 98; 32 වන පදය සූරා 22; 48 වන පදය සූරා 20; 8 වන පදය සූරා 69; 66 වන පදය සූරා 9; 41 වන පදය සූරත 27; 41 වන පදය සූරත 28; 9 වන පදය සූර 111; 9 වන පදය සූර 58; 8 වන පදය සූරත 65; 5 වන පදය සූර 51; 9 වන පදය සූර 29; 5 වන පදය සූරා 14; 4 වන පදය සූරා 89; 9 වන පදය සූරා 14; 3 වන පදය සූරා 151; 2 වන පදය සූරා 191.

ඉස්ලාමය පදනම් වී ඇත්තේ සමානාත්මතාවය, සමාව දීම සහ ඉවසීම යන සංකල්ප මත පදනම් වූ බව රිස්වි සිය පෙත්සමේ සඳහන් කරයි. කෙසේ වෙතත්, කුරානයේ ඉහත සඳහන් පදවල ආන්තික අර්ථකථන හේතුවෙන් ඉස්ලාමයේ ආගම එහි මූලික මූලධර්මයන්ගෙන් වේගයෙන් ඉවත් වෙමින් පවතින අතර වර්තමානයේ සටන්කාමීත්වය, මූලධර්මවාදය, අන්තවාදය සහ ත්‍රස්තවාදය හඳුනාගෙන ඇත.

මුහම්මද් නබිතුමාගේ අභාවයෙන් පසු සර්වබලධාරි දෙවියන්ගේ ස්වර්ගීය පණිවුඩවල අව්‍යාජභාවය පිළිබඳව ආරවුලක් ඇති වූ බවත් අල්ලාහ් විසින් මුහම්මද් නබිතුමාට හෙළි කළ වදන්වලින් ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය සම්පාදනය කිරීමේදී කාලිෆ්වරු වැරැද්දක් කළ බවත් ඔහු තවදුරටත් චෝදනා කරයි.

අභියාචනය තුලින් කුරානයේ පද දෙකක් කෙරෙහි අධිකරණයේ අවධානය යොමු කරයි:

 • සාමය, සමගිය, සහෝදරත්වය, ඉවසීම සහ සමාව දීම ප්‍රවර්ධනය කරන අල්ලාහ්ගේ පණිවිඩ (පෙත්සමට ඇමුණුම P-3 ලෙස අමුණා ඇත)
  ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ වෛරය ප්‍රවර්ධනය කරන අල්ලාහ්ගේ සෘණාත්මක පණිවිඩ (පෙත්සමට ඇමුණුම P-4 ලෙස අමුණා ඇත).
 • ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේම සර්වබලධාරි (අල්ලාහ්) පණිවුඩවල මෙතරම් පුළුල් වෙනස්කම් ඇත්තේ ඇයි? දැයි වසීම් රිස්වි ප්‍රශ්න කර ඇත.

පෙත්සමේ තවදුරටත් මෙසේ සඳහන් කර ඇත,

“ඕනෑම ජාතියක සහ ඕනෑම රටක ඉඩම් නීතිය හා පාර්ලිමේන්තුවේ / ප්‍රාන්ත ව්‍යවස්ථාදායකයේ ස්වරූපයෙන් තේරී පත් වූ නියෝජිතයන් විසින් සම්මත කරන ලද ඕනෑම රටක සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ නීති හා රීතිවලට අනුකූල නොවන ආගම්වල නියෝග දේශයේ නීතිය උල්ලංඝනය කර ඇත.”

“කුඩා දරුවන්ට ඉස්ලාමය උගන්වන ලොව පුරා බොහෝ මුස්ලිම් මද්රාසා ඇති අතර අල්ලාහ්ගේ පණිවුඩයේ නාමයෙන් කුඩා දරුවන් රැඩිකල් මානසිකත්වයකට යොමු කරයි. මෙම ඉගැන්වීම් නිසා දරුවන් වෙනත් ආගම්වල මිනිසුන්ට වෛර කරන අතර, බොහෝ යෞවනයන් ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන සමඟ සම්බන්ධ වේ. මෙම මානසිකත්වය යටතේ අල්ලාහ්ගේ වැරදි පණිවිඩ ඉස්ලාමයේ නාමයෙන් දරුවන් රවටා ඇත.”

“ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 29 සහ 30 වන වගන්තිවලට අනුව ආගමික ආයතනවලට ලබා දී ඇති ඉගැන්වීමේ නිදහස පිළිගන්නා නමුත් රටේ නීතිය හෝ ඉන්දියානු ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරන නීති විරෝධී කිසිවක් ඉගැන්වීමට ඔවුන්ට නිදහස නැත.”

පෙත්සම ගොනු කල වසීම් රිස්වි මීට ඉහතදී මුස්ලිම්වරුන් සතුන් මෙන් ප්‍රජනනය කරන බවට ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් ද සිදු කර ඇත.

තහනම් කරන ලෙස සඳහන් කුරාන වගන්ති Quran.com වෙබ් අඩවියට අනුව මෙසේය…

 1. [9:5] But when the sacred months expire6 slay those who associate others with Allah in His Divinity wherever you find them; seize them, and besiege them, and lie in wait for them. But if they repent and establish the Prayer and pay Zakah, leave them alone.7 Surely Allah is All-Forgiving, Ever-Merciful.
 2. [9:28] Believers, those who associate others with Allah in His Divinity are unclean. So, after the expiry of this year, let them not even go near the Sacred Mosque. And should you fear poverty, Allah will enrich you out of His bounty, if He wills. Surely Allah is All-Knowing, All-Wise.
 3. (4:101)When you go forth journeying in the land, there is no blame on you if you shorten the Prayer, (especially) if you fear that the unbelievers might cause you harm. Surely the unbelievers are your open enemies.
 4. [9:123] Believers! Fight against the unbelievers who live around you; and let them find in you sternness. Know that Allah is with the God-fearing.
 5. [4:56] Surely We shall cast those who reject Our signs into the Fire; and as often as their skins are burnt out, We shall give them other skins in exchange that they may fully taste the chastisement. Surely Allah is All-Mighty, All-Wise.
 6. [9:23] Believers, do not take your fathers and your brothers for your allies if they choose unbelief in preference to belief. Whosoever of you takes them as allies those are wrong-doers.
 7. [9:37] The intercalation (of sacred months) is an act of gross infidelity which causes the unbelievers to be led further astray. They declare a month to be lawful in one year and forbidden in another year in order that they may conform to the number of months that Allah has declared as sacred, and at the same time make lawful what Allah has forbidden. Their foul acts seem fair to them. Allah does not direct those who deny the Truth to the Right Way.
 8. [5:57] Believers! Do not take for your allies those who make a mockery and sport of your faith, be they those given the Book before you or other unbelievers. Fear Allah if you indeed believe.
 9. [33:61] They shall be cursed from all around and they shall be ruthlessly killed wherever they are seized.
 10. [21:98] (They will be told): “Verily you and the gods you worshipped beside Allah are the fuel of Hell. All of you are bound to arrive there.
 11. [32:22] And who is more unjust than he who is given good counsel through the Signs of his Lord and yet he turns away from them? Surely We will exact full retribution from such criminals.
 12. [48:20] Allah has promised you abundant spoils which you shall acquire. He has instantly granted you this (victory) and has restrained the hands of people from you that it may be a Sign for the believers and He may guide you to a Straight Way.
 13. [8:69] So eat that which you have obtained – for it is lawful and clean–and fear Allah. Surely Allah is Ever-Forgiving, Most Merciful.
 14. [66:9] O Prophet, strive against the unbelievers and the hypocrites, and be severe with them. Hell shall be their resort. What a grievous end!
 15. [41:27] We shall certainly make these unbelievers taste a terrible chastisement and shall fully requite them according to the worst deeds that they committed.
 16. [41:28] That is the recompense of the enemies of Allah � the Fire, their abiding home. That will be the re-compense for their denying Our Signs.
 17. [9:111] Surely Allah has purchased of the believers their lives and their belongings and in return has promised that they shall have Paradise. They fight in the Way of Allah, and slay and are slain. Such is the promise He has made incumbent upon Himself in the Torah, and the Gospel, and the Qur’an. Who is more faithful to his promise than Allah? Rejoice, then, in the bargain you have made with Him. That indeed is the mighty triumph.
 18. [9:58] (O Prophet), some of them find fault with you in the distribution of alms. If they are given something of it they are pleased, and if they are given nothing they are angry.
 19. [8:65] O Prophet! Rouse the believers to fighting. If they be twenty of you who persevere they shall vanquish two hundred; and if there be of you a hundred, they shall vanquish a thousand of those who disbelieve, for they are a people who lack understanding.
 20. [5:51] Believers! Do not take the Jews and the Christians for your allies. They are the allies of each other. And among you he who takes them for allies, shall be regarded as one of them. Allah does not guide the wrong-doers.
 21. [9:29] Those who do not believe in Allah and the Last Day6 – even though they were given the scriptures, and who do not hold as unlawful7 that which Allah and His Messenger have declared to be unlawful, and who do not follow the true religion – fight against them until they pay tribute out of their hand and are utterly subdued
 22. [5:14] We also took a covenant from those who said: ‘We are Christians’; but they forgot a good portion of the teaching they had been imparted with. Wherefore We aroused enmity and spite between them till the Day of Resurrection, and ultimately Allah will tell them what they had contrived.
 23. [4:89] They wish that you should disbelieve just as they disbelieved so that you may all be alike. Do not, therefore, take from them allies until they emigrate in the way of Allah, but if they turn their backs (on emigration), seize them and slay them wherever you come upon them. Take none of them for your ally or helper,
  This is the verdict on those hypocritical confessors of faith who belong to a belligerent, non-Muslim nation and actually participate in acts of hostility against the Islamic state.
 24. [9:14] Make war on them. Allah will chastise them through you and will humiliate them. He will grant you victory over them, and will soothe the bosoms of those who believe,
 25. [3:151] We will cast terror into the hearts of those who have denied the Truth since they have associated others with Allah in His divinity – something for which He has sent down no sanction. The Fire is their abode; how bad the resting place of the wrong-doers will be!
 26. [2:191] Kill them whenever you confront them and drive them out from where they drove you out. (For though killing is sinful) wrongful persecution is even worse than killing. Do not fight against them near the Holy Mosque unless they fight against you; but if they fight against you kill them, for that is the reward of such unbelievers.

(Verse 9 Surah 5; Verse 9 Surah 28; Verse 4 Surah 101; Verse 9 Surah 123; Verse 4 Surah 56; Verse 9 Surah 23; Verse 9 Surah 37; Verse 5 Surah 57; Verse 33 Surah 61; Verse 21 Surah 98; Verse 32 Surah 22; Verse 48 Surah 20; Verse 8 Surah 69; Verse 66 Surah 9; Verse 41 Surah 27; Verse 41 Surah 28; Verse 9 Surah 111; Verse 9 Surah 58; Verse 8 Surah 65; Verse 5 Surah 51; Verse 9 Surah 29; Verse 5 Surah 14; Verse 4 Surah 89; Verse 9 Surah 14; Verse 3 Surah 151; Verse 2 Surah 191)

Source From colombotoday
Author: colombotoday.com
#SriLanka #News #lka