කහ ගොවීන්⁣ට දෙන බීජ සහනාධාරය දෙගුණ කිරීමට සැලසුම්.

අලුතින් කහ වගා කරන ගොවීන්ට ලබා දෙන බීජ සහනාධාරය දෙගුණ කිරීමට කුඩා වැවිලි බෝග වගා සංවර්ධනය, ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා සඳහන් කළේ, මෙවර කහ අස්වැන්නෙන් කොටසක් රජය මිලදී ගැනීමට ද සැලසුම් කර ඇති බවයි.

කහ අස්වනු නෙලීම ඉදිරි දෙසතිය ඇතුළත ආරම්භ කරන අතර එම අස්වනු නෙලීමත් සමග දැනට පවතින කහ හිඟය තුරන්ව යනු ඇති බව ඔහු පැවසුවේ ය.

Source From colombotoday
Author: Lt editor
#SriLanka #News #lka