ඊයේ දින වැඩිම මරණ ගණන ඉන්දියාවෙන්

ඉන්දියාවෙන් කොවිඩ් -19 මරණ 803ක් ඊයේ (03) දිනයේ දී වාර්තා වී තිබේ. එය ඊයේ දිනය තුළ දී යම් රටකින් වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් මරණ ගණන වේ.

එරටින් ඊයේ ආසාදිතයින් 52,050ක් පමණ වාර්තා වී ඇති අතර එය ද යම් රටකින් ඊයේ දිනය තුළ දී හමු වී ඇති වැඩිම ආසාදිතයින් ගණන වේ.

මේ වනවිට ඉන්දියාවෙන් හමු වී ඇති කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් ගණන මිලියන 1.86ක් පමණ වන අතර වාර්තා වී ඇති මරණ ගණන 39,000කට ආසන්නය.

The post ඊයේ දින වැඩිම මරණ ගණන ඉන්දියාවෙන් appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: Lt editor
#SriLanka #News #lka