“ඉඩමක හිමිකමක් අනුව කිසිවෙකු අපහසුතාවට පත් නොවිය යුතුයි” – රනිල් වික්‍රමසිංහ

“උරුමය” නිදහස් ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන මේ වනවිට දඹුල්ලේදී පැවැත්වෙයි.

ඒ අවස්ථාවට එක්වූ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිදුකරන කතාව ඉහළින් ඔබට නැරඹියහැකිය .

දඹුල්ලේ පැවැත් වූ උරුමය නිදහස් ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහනේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසි ලක්ෂයක් ජනයාට ඉඩම් ඔප්පු ප්‍රධානය කිරීමේ කටයුත්තකින් නිරත විය.

The post “ඉඩමක හිමිකමක් අනුව කිසිවෙකු අපහසුතාවට පත් නොවිය යුතුයි” – රනිල් වික්‍රමසිංහ appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: Admin
#SriLanka #News #lka