අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ඉහළම කොවිඩ් රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාවත් නම් කරයි

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ඉහළම කොවිඩ් රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද නම් කර තිබේ.

අමෙරිකානු වසංගත රෝග පාලන හා වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව කොවිඩ් අවදානම සම්බන්ධයෙන් සිව්වන මට්ටම දක්වා පැමිණ ඇති බවයි.

මෙම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස ද එම මධ්‍යස්ථානය ඇමෙරිකානු වැසියන්ට දැනුම් දී ඇත.
ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව ජැමෙයිකාව සහ බෘනායි යන රටවල් ද අමෙරිකාව විසින් ඉහළ අවදානම් රටවල් අතරට ඇතුළත් කර තිබේ.

අත්‍යවශ්‍ය හේතුවක් මත ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින පුද්ගලයෙකු වේ නම් එම පුද්ගලයා පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්විය යුතු බව අමෙරිකානු වසංගත රෝග පාලන හා වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කරයි

.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka