අතුරලියේ රතන හිමිගේ වාහනයෙන් වේදිනගම විමලතිස්ස හිමි පැහැරගෙන යයි.

පුජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන්ගේ වාහනයෙන් අපේ ජන බල පක්ෂයේ හිටපු ලේකම් පූජ්‍ය වේදිනගම විමලතිස්ස හිමි පැහැරගෙන ගොස් ඇති බව ඒ හිමියන්ගේ මාධ්‍ය ලේකම් පුජ්‍ය හුණුපිටියේ චන්ද්‍රසිරි හිමි පවසනවා.

ජනාධිපතිවරයා මුණගැසීමට යැයි පවසමින් වේදිනගම විමලතිස්ස හිමියන්ව අතුරලියේ රතන හිමි ගෙන්වාගත් බවත් අනතුරුව පැහැරගෙන ගොස් ඇති බවත් චන්ද්‍රසිරි හිමි වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන ලදි.

The post අතුරලියේ රතන හිමිගේ වාහනයෙන් වේදිනගම විමලතිස්ස හිමි පැහැරගෙන යයි. appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka