අජිත් මාන්නප්පෙරුම පාර්ලිමේන්තුවට.. ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ

රන්ජන් රාමනායක මහතාගෙන් හිස් වූ පාර්ලිමේන්තු අසුන සඳහා අජිත් මාන්නාප්පෙරුම මහතා තෝරා පත්කර ගන්නා ලද බවට මැතිවරණ කොමිසම දන්වයි.

ඒ බව දන්වා ඇත්තේ එම පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමිනි.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka