රාජසභා මණ්ඩපය විනාශ කිරීම: කුරුණෑගල නගරාධිපති අත්අඩංගුවට ගන්න නීතිපති උපදෙස්

රාජසභා මණ්ඩපය විනාශ කිරීම: කුරුණෑගල නගරාධිපති අත්අඩංගුවට ගන්න නීතිපති උපදෙස්

බුවනෙකබා රාජසභා මණ්ඩපය ඩෝසර් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්දයෙන් කුරුණෑගල නගරාධිපති, නාගරික කොමසාරිස්, මහ නගරසභාවේ ප්‍රධාන...
සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් ගැන විශ්වාසය තැබූ ඡන්ද දායකයින්ට ජනපතිගෙන් තුති

සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් ගැන විශ්වාසය තැබූ ඡන්ද දායකයින්ට ජනපතිගෙන් තුති

සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන්ට විශ්වාසය තබමින් මහ මැතිවරණය සඳහා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ ඡන්ද දායකයින්ට, ජනාධිපති ගෝඨාභය...
පොහොට්ටුවේ කුරුණෑගල අපේක්‍ෂකයෙකු ජනපතිට-අගමැතිට අපහාස කරමින් මඩ පත‍්‍රිකා බෙදලා

පොහොට්ටුවේ කුරුණෑගල අපේක්‍ෂකයෙකු ජනපතිට-අගමැතිට අපහාස කරමින් මඩ පත‍්‍රිකා බෙදලා

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක් කරමින්...