ටයිල් සහ සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන ආනයන තහනම මගින් පාරිභෝගිකයින්ට හා රටේ ආදායමට අහිතකර බලපෑමක් එල්ල විය හැකියි – ටයිල් හා සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසයි

ටයිල් හා සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන ආනයනකරුවන්ගේ ගැටලු විසඳීමේ අරමුණින්, පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ආයතනය...

ඩයලොග් ආසිආටා හෝමාගම මූලික රෝහලේ ඇඳන් 10 කින් සමන්විත දැඩි සත්කාර සංකීර්ණයේ වැඩ කටයුතු සඳහා මුලපුරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සන්නිවේදන සම්පාදකයා වන ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී සමාගම, හෝමාගම මූලික රෝහලේ පූර්ණ...