IMF දුන්නේ තවත් ණයක් ද?

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන් ඩොලර් මිලියන 787 කට සමාන විශේෂ ගැනුම් හිමිකම් ප්‍රමාණයක් ඊයේ (31) දිනයේ දී ලැබුණු බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් තහවුරු කරන ලදී.

මෙහිදී බොහෝ දෙනා විමසා සිටියේ මෙය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන් තවත් ණයක් ද යන වගයි.

මොනවාද මේ වි.ගැ.හි. ?

විශේෂ ගැනුම් හිමිකම් හෙවත් කෙටි යෙදුමෙන් වි.ගැ.හි. යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ 1969 දී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් හඳුන්වා දී ක්‍රියාත්මක වන විදේශ සංචිත වත්කමකි. විදේශ සංචිත වත්කම් යනු අන්තර්ජාතික ගෙවීම් සහ ආයෝජනය කිරීම සඳහා පිළිගැනෙන වත්කම්ය. වර්ෂ 1973 දක්වා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ක්‍රියාත්මක කළ බ්‍රෙටන් වුඩ්ස් ක්‍රමය යටතේ රටවල ස්ථාවර විනිමය අනුපාත ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.  ඒ යටතේ ගෙවුම් ශේෂ හිඟ පවතින රටවලට තම විනිමය අනුපාතය ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීම සඳහා විදේශ සංචිත වත්කම් අවශ්‍ය විය. එකල ප්‍රධාන විදේශ විනිමය සංචිත වත්කම් වූයේ රන් සහ ඇමරිකා ඒක්සත් ජනපද ඩොලර්ට. ඒහෙත් මේවායේ සැපයුම ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳාමේ වර්ධන වේගය අනුව ප්‍රමාණවත් නොවීය. ඒබැවින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නව සංචිත වත්කමක් ලෙස වි.ගැ.හි. හඳුන්වාදීම සිදුකෙරිනි.

ආරම්භයේ දී වි.ගැ.හි. එකක වටිනාකම රන් ග්‍රෑම් 0.888671 ක් ලෙස නියම කළ නිසා එය රන් පරිවර්තීය වත්කමක් විය. එනම් වි.ගැ.හි. ඔ්නෑම අවස්ථාවක රන් වලට පරිවර්තනය කළ හැකි බවයි. ඒම අවස්ථාවේ දී ඩොලරයක මිල ද ඒම රන් ප්‍රමාණය වූ බැවින් වි.ගැ.හි. 1 ක් ඩොලර් 1 ක් විය.

1973 දී බ්‍රෙට්න් වුඩ්ස් ක්‍රමය බිඳවැටීමත් සමඟ ජාත්‍යන්තර සංචිත මුදල් වර්ග කිහිපයක වටිනාකම අනුව වි.ගැ.හි. වටිනාකම තීරණය කිරීමට පටන් ගත් අතර වර්තමානයේ එම මුදල් වනුයේ යූරෝ, යෙන්, ස්ටර්ලින් පවුම් සහ ඩොලර් ය. මෙහිදී යුරෝ, යෙන් සහ පවුම්වල ඩොලර් වටිනාකම යොදා ගැනේ.  සෑම දිනකම ලන්ඩන් විනිමය වෙළෙඳපොළේ එම මුදල් සඳහා පවතින ඩොලර් මිල මේ සඳහා යොදා ගැනේ.

2021 අගෝස්තු 23 වන දින ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් එහි දැනට පවතින සාමාජිකයන්ගේ කෝටා ප්‍රමාණයෙන් සමානුපාතික වන ලෙස, එ.ජ. ඩොලර් බිලියන 650කට සමාන වි.ගැ.හි වෙන් කිරීමක් සිය සාමාජික රටවල් අතර බෙදා හරින ලදී. මෙමගින් කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් ඇති වූ පෙර නොවූ අර්බුදකාරී අවස්ථාව හමුවේ, රටවල විදේශ විනිමය සංචිතවලට අතිරේකව මුදල් සපයමින් සහ වඩා අධික පිරිවැයකින් යුතු දේශීය හා/හෝ විදේශීය ණය මත යැපීම අඩු කරමින්, ගෝලීය ආර්ථිකයට අතිරේක ද්‍රවශීලතාවයක් සැපයෙයි. වසංගතය හේතුවෙන් ඇති වන අහිතකර බලපෑම්වලට එරෙහි ක්‍රියාමාර්ග වේගවත් කරමින් සිය ආර්ථික ශක්තිමත් කිරීමට වි.ගැ.හි ප්‍රතිපාදන මගින් ලබා දී ඇති අවස්ථාව භාවිත කිරීමට රටවලට හැකිය. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙහි වි.ගැ.හි වෙන් කිරීම යනු එම අරමුදල වෙතින් ලබා දෙන ණයක් නොවන අතර, ඒ හා බැදුණු විශේෂ කොන්දේසි නොමැත. මීට පෙර, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් 2009, 1979-81 සහ 1970-72 යන කාල වකවානුවල දී සාමාජික රටවලට වි.ගැ.හි ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබුණි.

එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 787කට සමාන වි.ගැ.හි වෙන් කිරීමක් ශ්‍රී ලංකාවට මෙහිදී ලැබුණි.

මේ අනුව මෙය ශ්‍රී ලංකාව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලබා ගත් ණයක් නොවන අතර ඊට විශේෂ කොන්දේසි අදාළ වන්නේ ද නැත.

අනෙක් අතට මෙය ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් ලබා දුන්නක් නොවන අතර ඒක්සත් ජනපදය, ඒක්සත් රාජධානිය ඇතුළු ලොව ධනවත්, බලවත්, විශාල රාජ්‍යයන්ගේ සිට Micronesia, Tuvalu වැනි ‌බොහෝ කුඩා රාජ්‍යයන් දක්වා කළ වෙන් කිරීමකි.

ඊයේ දිනය වන විට වි.ගැ.හි සහ ඒක්සත් ජනපද ඩොලර් විනිමය අනුපාතය පහතින් දැක්වේ.

Currency Conversion Tables

   Right American Dollar   Dollar
 1 $ 1.42
 3 $ 4.27
 5 $ 7.11
 10 $ 14.22
 50 $ 71.1
 100 $ 142
 200 $ 284
 500 $ 711
 1000 $ 1422
 3000 $ 4266
 5000 $ 7110
$1.4221 per Right
Tue, 31 August, 2021
American Dollar   Dollar IMF දුන්නේ තවත් ණයක් ද?   Right
$ 3  2.11
$ 9  6.33
$ 15  10.55
$ 30  21.1
$ 150  105
$ 300  211
$ 600  422
$ 1500  1055
$ 3000  2110
$ 9000  6329
$ 15000  10548
0.7032 per Dollar
Tue, 31 August, 2021

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ඩොලර් බිලියන 650කට සමාන වි.ගැ.හි වෙන් කිරීම සාමාජික රටවල් අතර බෙදී ගිය අයුරු පහතින් දැක්වේ. මෙම මුදල රටවල් හා රාජ්‍යය 190 ක් වෙත බෙදී ගොස් ඇත.

2021 SDR ALLOCATIONS

(IN MILLIONS OF SDRS)

MEMBER COUNTRY SDR ALLOCATION1
Afghanistan, Islamic State of 310.3
Albania 133.5
Algeria 1,878.5
Andorra 79.1
Angola 709.4
Antigua and Barbuda 19.2
Argentina 3,054.9
Armenia 123.4
Australia 6,299.3
Austria 3,768.6
Azerbaijan 375.4
Bahamas, The 174.8
Bahrain 378.6
Bangladesh 1,022.3
Barbados 90.6
Belarus 653.2
Belgium 6,144.4
Belize 25.6
Benin 118.7
Bhutan 19.6
Bolivia 230.1
Bosnia-Herzegovina 254.2
Botswana 189.0
Brazil 10,583.3
Brunei Darussalam 288.8
Bulgaria 859.1
Burkina Faso 115.4
Burundi 147.6
Cambodia 167.7
Cameroon 264.5
Canada 10,565.9
Cape Verde 22.7
Central African Republic 106.8
Chad 134.4
Chile 1,671.8
China 29,216.5
Colombia 1,959.6
Comoros 17.1
Congo, Dem. Republic of 1,021.7
Congo, Republic of 155.3
Costa Rica 354.1
Cote d’Ivoire 623.4
Croatia 687.6
Cyprus 291.2
Czech Republic 2,089.6
Denmark 3,296.5
Djibouti 30.5
Dominica 11.0
Dominican Republic 457.6
Ecuador 668.7
Egypt 1,952.5
El Salvador 275.3
Equatorial Guinea 151.0
Eritrea 15.2
Estonia 233.5
Eswatini 75.2
Ethiopia 288.2
Fiji 94.3
Finland 2,310.5
France 19,317.8
Gabon 207.0
Gambia, The 59.6
Georgia 201.7
Germany 25,527.9
Ghana 707.3
Greece 2,328.0
Grenada 15.7
Guatemala 410.8
Guinea 205.3
Guinea-Bissau 27.2
Guyana 174.2
Haiti 157.0
Honduras 239.4
Hungary 1,859.4
Iceland 308.4
India 12,569.6
Indonesia 4,455.3
Iran 3,418.9
Iraq 1,594.7
Ireland 3,306.6
Israel 1,841.1
Italy 14,443.9
Jamaica 367.0
Japan 29,540.1
Jordan 328.8
Kazakhstan 1,110.3
Kenya 520.2
Kiribati 10.7
Korea 8,226.1
Kosovo 79.2
Kuwait 1,853.2
Kyrgyz Republic 170.2
Lao, People’s Dem. Republic 101.4
Latvia 318.5
Lebanon 607.2
Lesotho 66.9
Liberia 247.7
Libya 1,507.8
Lithuania 423.3
Luxembourg 1,266.9
Madagascar 234.2
Malawi 133.0
Malaysia 3,482.8
Maldives 20.3
Mali 178.8
Malta 161.3
Marshall Islands 4.7
Mauritania 123.4
Mauritius 136.3
Mexico 8,542.4
Micronesia, Fed. States of 6.9
Moldova 165.3
Mongolia 69.3
Montenegro 58.0
Morocco 857.2
Mozambique 217.8
Myanmar 495.3
Namibia 183.2
Nauru 2.7
Nepal 150.4
Netherlands 8,373.5
New Zealand 1,200.1
Nicaragua 249.2
Niger 126.1
Nigeria 2,352.5
North Macedonia 134.5
Norway 3,598.7
Oman 521.8
Pakistan 1,946.6
Palau, Republic of 4.7
Panama 361.1
Papua New Guinea 252.3
Paraguay 193.0
Peru 1,279.1
Philippines 1,958.0
Poland 3,925.3
Portugal 1,974.5
Qatar 704.6
Romania 1,736.1
Russian Federation 12,367.6
Rwanda 153.5
Samoa 15.5
San Marino 47.2
São Tomé and Príncipe 14.2
Saudi Arabia 9,577.5
Senegal 310.2
Serbia 627.6
Seychelles 21.9
Sierra Leone 198.8
Singapore 3,730.2
Slovak Republic 959.4
Slovenia 562.1
Solomon Islands 19.9
Somalia 156.6
South Africa 2,924.4
South Sudan 235.8
Spain 9,139.3
Sri Lanka 554.8
St. Kitts and Nevis 12.0
St. Lucia 20.5
St. Vincent and the Grenadines 11.2
Sudan 604.0
Suriname 123.5
Sweden 4,246.0
Switzerland 5,531.3
Syria 281.4
Tajikistan 166.8
Tanzania 381.3
Thailand 3,078.5
Timor-Leste 24.5
Togo 140.7
Tonga 13.2
Trinidad and Tobago 450.3
Tunisia 522.5
Turkey 4,465.1
Turkmenistan 228.7
Tuvalu 2.4
Uganda 346.0
Ukraine 1,928.2
United Arab Emirates 2,215.2
United Kingdom 19,317.8
United States 79,546.2
Uruguay 411.3
Uzbekistan 528.3
Vanuatu 22.8
Venezuela 3,568.0
Vietnam 1,105.2
Yemen, Republic of 466.8
Zambia 937.6
Zimbabwe 677.4
Total 456,485.3

පරිශීලක ග්‍රන්ථ – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශයට පත් කළ ‘මුදල් ගනුදෙනු, බැංකු සහ ආර්ථිකය’

The post IMF දුන්නේ තවත් ණයක් ද? appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka