සංවර්ධන බැඳුම්කර වෙන්දේසියෙන් ඩොලර් මිලියන 100ක්

2020 ජූලි 22 සිට ජූලි 27 දින දක්වා පවත්වන ලද ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර වෙන්දේසියේ දී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 100 ක වටිනාකමකින් යුතු ලංසු අනුමත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

වසර 01 මාස 01, වසර 01 මාස 08, වසර 02 මාස 09 හා වසර 04 මාස 06 යනා දී වශයෙන් කල්පිරීමේ කාණ්ඩ 4ක් අනුව මෙම නිකුතුව සිදුකර ඇත. මෙහිදී ස්ථාවර පොලී අනුපාතිකයන් යටතේ පිළිවෙලින් ඩොලර් මිලියන 73.33, 19.00, 6.12 හා 0.55 ක් වශයෙන් ලංසු පිළිගෙන ඇත. එසේම විචල්‍ය පොලී අනුපාතිකයන්ට යටත්ව වසර 01 මාස 01 පරිණත කාලය යටතේ ඩොලර් මිලියන 1ක ලංසු පමණක් අනුමත කර තිබීම විශේෂත්වයකි.

 

The post සංවර්ධන බැඳුම්කර වෙන්දේසියෙන් ඩොලර් මිලියන 100ක් appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka