සංචාරකයෝ හයලක්ෂ තිස්පන්දහසක් ඩොලර් බිලියනයක් රැගෙන ඇවිත්

2024 පළමු කාර්තුවේ දී 635,784 ක සංචාරකයින් ප්‍රමාණයක් මෙරටට පැමිණි බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පසුගිය දා නිවේදනය කර සිටියේය.

මෙය 2023 වසරේ මුල් කාර්තුවේ දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබූ 335,679 ක්වූ සංචාරක ප්‍රමාණය හා සැසඳීමේ දී 89.4% ක වර්ධනයකි.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පසුගිය දා නිවේදනය කර සිටියේ 2024 පළමු කාර්තුවේ සංචාරක ඉපැයීම් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 1,025.9 (ඩොලර් බිලියන 1.02) ක් බවයි.

මෙය 2023 මුල් කාර්තුවේ වාර්තා වී ඇති සංචාරක ඉපැයීම් ප්‍රමාණය වූ ඩොලර් මිලියන 503.9 හා සැසඳීමේ දී 103.6% ක ඉහළ යාමකි.

The post සංචාරකයෝ හයලක්ෂ තිස්පන්දහසක් ඩොලර් බිලියනයක් රැගෙන ඇවිත් appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka