ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව 2023 අද ඇරඹෙයි

ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව 2023, අද (28) පස්වරුවේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතය.

අද (28) දින ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව 2023 හි සමාරම්භක සැසිය සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙසින් එක්වීමට නියමිත අතර සමුළුවේ ප්‍රධාන දේශනය ඉන්දීය සැලසුම් කොමිෂන් සභාවේ හිටපු නියෝජ්‍ය සභාපති Montek Singh Ahluwalia මහතා සිදුකිරීමට නියමිතය. ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ සභාපති දුමින්ද හුලංගමුව මහතා සමුළුවේ පිළිගැනීමේ කතාව පවත්වනු ඇත.

හෙට දිනයේ සමුළුවේ සැසිවාර සහ ඒ සඳහා එක්වන කථිකයින්ගේ ලැයිස්තුව පහත පරිදි වේ.

Leveraging Fiscal Stability for Acceleration of Growth
PANELISTS
Mr Mahinda Siriwardana – Secretary to the Treasury & Ministry of Finance, Economic
Stabilization and National Policies
Mr Takafumi Kadono – Country Director for Sri Lanka, ADB
Ms Sarwat Jahan – IMF Resident Representative for Sri Lanka
Mr Faris Hadad-Zervos – World Bank Country Director for Maldives, Nepal & Sri Lanka
Mr Bingumal Thewarathanthri – CEO, Standard Chartered Bank – Sri Lanka
MODERATOR
Mr Murtaza Jafferjee – Chairman, Advocata Institute

 

SOE Reforms – Now or Never
PRESENTER
Mr Suresh Shah – Director General, State Owned Enterprises Restructuring Unit (SRU)
PANELISTS
Hon Kanchana Wijesekera – Minister of Power and Energy
Mr Shan Yahampath – Advisor to the Minister of Labour and Foreign Employment
Mr Alejandro Alvarez de la Campa – Country Manager, IFC Sri Lanka and Maldives
Mr Vish Govindasamy – Group Managing Director, Sunshine Holdings PLC
MODERATOR
Mr Dhananath Fernando – CEO, Advocata Institute

 

Accelerating Growth through unlocking Trade & Investment
PRESENTER
Mr Nguyen Ngoc Huy – Deputy General Director, HoaSen Group, Vietnam
PANELISTS
Mr Krishan Balendra – Chairman, John Keells Holdings PLC
Dr Parakrama Dissanayake – Deputy Chairman /MD, Aitken Spence PLC
Mr Vinod Hirdaramani – Chairman, Hirdaramani Group
Ms Hajar Alafifi – Chairperson & Managing Director, Unilever Sri Lanka
Mr Revan Wickramasuriya – COO / Director Financial Services & Compliance,
Colombo Port City Economic Commission
MODERATOR
Mr Shamindra Kulamanage – Co-founder & Chief Editor, Echelon Media

 

Achieving Consensus to Sustain Reforms and Growth
PRESENTER
Mr Vishwas Udgirkar – Partner and South Asia Delivery Excellence Leader, Deloitte
PANELISTS
Hon Shehan Semasinghe – State Minister of Finance
Dr (Ms) Harini Amarasuriya – Member of Parliament
Dr Harsha De Silva – Member of Parliament & Chair of Committee on Public Finance
Ms Nadishani Perera – Executive Director, Transparency International Sri Lanka
MODERATOR
Dr Nishan de Mel – Executive Director, Verité Research

 

The post ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව 2023 අද ඇරඹෙයි appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka