වෙළෙඳ ඇමති බන්දුල

අභිනව කැබිනට් මණ්ඩලයේ වෙළෙඳ අමාත්‍යවරයා ලෙසින් බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද (12) පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

පාරිභෝගිකයින්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කරමින් තරඟකාරී දේශීය වෙළෙඳ ජාලයක් හරහා ජනතාව වෙත අවශ්‍ය පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය ලබාදීම සඳහා කටයුතු කිරීම වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථය වේ.

මේ අතර වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශයට අදාළ කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන් ලෙසින්, “සෞභාග්‍යයේ දැක්ම“ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුකූලව සහ රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත වෙනත් ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් මත පිහිටා “පාරිභෝගික ආරක්ෂණය සහ සක්‍රීය සමූපකාර ව්‍යාපාරයක්“ ඇති කිරීම සඳහා අදාළ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය මගපෙන්වීම සිදු කිරීම සහ නියමිත නීති අණපනත්වලට අනුකූලව වෙළෙඳ විෂයයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, ජාතික අයවැය, රාජ්‍ය ආයෝජන හා ජාතික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඇති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම දක්වා ඇත.

මෙම අමාත්‍යාංශය යටතට එව අදාළ ආයතනික හානෛතික රාමුව පහත දැක්වේ.

The post වෙළෙඳ ඇමති බන්දුල appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka